Hans Langius

P&O met accent op verzuimmanagement

Vanaf 1998 heb ik naast mijn werkzaamheden op het financiële vlak ook P&O werkzaamheden verricht. Vanaf 2013 ligt de focus volledig op P&O en dan met name verzuimmanagement.

Van de cijfers naar de mensen

In 2013 ben ik met de 6-jarige opleiding “psychosociaal therapeut” gestart. Reden is zo meer verdieping te krijgen hoe met menselijke thema’s om te gaan en tools te leren om een nog betere gesprekspartner te zijn. Deze opleiding biedt een absolute meerwaarde bij de begeleiding van het verzuim. Daarnaast rond ik eind 2018 de opleiding “casemanager regie op verzuim” af en mag dan de titel CROV® dragen.

Van 2013 tot en met 2018 heb ik voor een bedrijf met 1200 werknemers als eindverantwoordelijke het verzuim begeleid. Met mijn kennis en ervaring lukt het mij om op empathische en toch zakelijke wijze het verzuim laag te houden. Dit door intern met alle betrokken afdelingen samen te werken en daarbij ook de samenwerking met externe partijen zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en overige specialisten door bijvoorbeeld interventies uit te voeren.

Verzuimmanagement voor MKB

Inmiddels werk ik voor MKB bedrijven. Hier is vaak  een nauw contact tussen de medewerker en het management . Wat ik van mijn klanten hoor is dat zij het dan lastig vinden om het verzuim op een respectvolle en toch zakelijke manier te bespreken met hun verzuimende medewerker.  Dat is dan vaak de reden dat zij mij inschakelen.

In mijn functie als verzuimmanager houd ik de werknemer steeds actief betrokken bij zijn re-integratie. Door mijn open uitgangshouding lukt het mij om vertrouwen te winnen. Dit vormt de basis voor een goede verzuimbegeleiding. Ik stel me zakelijk op en leg duidelijk aan de medewerker uit wat er van hem of haar verwacht wordt.  Opdrachtgevers en medewerkers beschrijven mij als volgt:


‘Hans kan als geen ander mensen op de werkvloer begeleiden bij ziekteverzuim. Hij doet dit met humor, warmte  en respect. Maar hij kan ook zeer duidelijk en zakelijk zijn. Hans werkt graag voor bedrijven waar hij dicht op de werkvloer kan zijn, waar mensen het hart op de tong hebben. Hij kan zich gemakkelijk inleven in allerlei bijkomende thema’s die soms met ziekteverzuim gepaard gaan. 


‘Hans is een warm mens en een  fijne gesprekspartner. Hij maakt alles bespreekbaar en laat zich totaal niet afschrikken door gedoe. Problemen gaat hij niet uit de weg. Zijn achtergrond als psychosociaal therapeut heeft hem ook de mediation-tools gegeven om bij conflicten op te treden.‘


Effectief verzuim bespaart veel kosten achteraf

Rekening houdend met de nieuwe Europese wet op de Privacy (AVG) en de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) moet iedere werkgever zijn verzuimbeleid op orde hebben om sancties, boetes en hoge kosten te voorkomen. Beheersen van het verzuim begint daarom voor mij al bij de 1e ziektedag van de werknemer.

Elke dag verzuim die bespaard kan worden is dus winst!

Door in gesprek te gaan en blijven met een werknemer, een goede samenwerking met alle betrokken partijen te onderhouden lukt het mij steeds grip te houden op het verzuim.