Verzuim is emotie

Posted · Add Comment

Veel bedrijven vinden het lastig om te gaan met werknemers die moeten re-integreren. Je krijgt te maken met veel gedoe en vaak spelen er ook allerlei emoties mee. Je krijgt te maken met onverwachte (hoge) kosten en je wilt je ook nog opstellen als een goede werkgever. Want vaak heb je een jarenlange werkrelatie met je werknemer.

De loondoorbetaling bij ziekte is twee jaar. Daarnaast moet je iets gaan doen met re-integratie. Je begint met Spoor 1; wat zijn de mogelijkheden binnen het eigen bedrijf om ander werk te vinden. Lukt dit niet dan ga je door naar Spoor 2; je gaat kijken naar mogelijkheden buiten het bedrijf.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden met meer regelgeving om de privacy van iedereen waaronder dus ook de zieke werknemer nog meer geborgd is.

Je stelt jezelf de vraag: “Hoe ga ik nu om met een zieke werknemer, wat mag ik vragen, wat mag ik vastleggent wat mag juist niet. En hoe registreer ik het verzuim?”. Je hebt ook geen trek in boetes of loonsancties. Verzuim kost al heel veel. Kortom je ziet door bomen het bos niet meer.

Wat nu?

Wil je als werkgever goed voor je medewerkers zorgen maar krijg je te maken met situaties waarin de medewerker langdurig ziek is of zelfs op zoek moet naar ander werk. Dat zijn complexe situaties waar ik veel ervaring mee heb. Met mijn jarenlange ervaring als verzuimmanager en mijn achtergrond als psychosociaal therapeut krijg ik medewerkers weer in beweging. Daarnaast weet ik altijd de juiste oplossing te vinden voor beide partijen en kan ik als onafhankelijke partij de onderlinge vertaalslag maken tussen  werkgever en werknemer.

Emoties kunnen hoog oplopen en blijven communiceren is belangrijk.

Kan ik u ergens mee van dienst zijn? Neem dan contact met mij op.