Passend werk. Wat is dit nu precies?

Posted · Add Comment

Kort gezegd is het werk anders dan eigen werk wat tijdens ziekte van de werknemer past en in redelijkheid van de zieke werknemer gevergd kan worden. Hierbij rekening houdend met de krachten en bekwaamheden/mogelijkheden en beperkingen van de zieke werknemer. Onder andere zal de bedrijfsarts hierin adviseren.

Op basis van deze algemene voorwaarden zal de werkgever passend werk moeten aanbieden om en loonsanctie aan het einde van de 104 weken te voorkomen. Een werknemer heeft de plicht om passend werk te accepteren. Accepteert een werknemer het passende werk niet dan is de werkgever verplicht conform artikel 7:629 BW lid 3 de werknemer te sanctioneren middels het toepassen van  loonstop.

Blijft een werknemer tijdens zijn verzuim gedurende een zekere tijd weigeren passend werk of ander passend werk te verrichten, ondanks dat de loonbetaling is stopgezet, kan de werkgever overgaan tot ontslag.

Als er een meningsverschil blijft bestaan of het passende werk wel passend is dan kunnen beiden zowel werkgever als werknemer dit laten toetsen door het UWV door een deskundigenoordeel aan te vragen.

Het kan zomaar gebeuren dat het passend werk als bedongen werk gezien gaat worden. Het is belangrijk om regelmatig het passende werk met de werknemer te evalueren en duidelijk te maken dat terugkeer naar eigen werk het einddoel is.

Passend werk en loondoorbetaling: let op de valkuilen!

Heeft u een lastig dossier? Of wenst u ondersteuning bij verzuimbegeleiding? Neem dan contact op en ik kom graag langs voor een vrijblijvend gesprek.


Unipartner

 “Voorkom langdurig verzuim en kijk naar de mogelijkheden“

Het kan zijn dat een werknemer binnen de 2 jaar verzuim nog niet werkt en ziek uit dienst gaat. Een dergelijk dossier heeft u al enkele duizenden euro’s gekost.

Dat alleen al maakt het zo belangrijk om vanaf de 1eziektedag te starten met activiteiten gericht op de re-integratie.

Heeft u een lastig dossier? Of wenst u ondersteuning bij verzuimbegeleiding? Neem dan contact op en ik kom graag langs voor een vrijblijvend gesprek.